Zrównoważony rozwój

Firma Pentair stale ocenia swój wpływ na środowisko naturalne i szuka sposobów na jego ograniczenie. Organizowane są liczne inicjatywy mające na celu zmniejszenie zużycia energii, wody, odpadów i emisji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów naszego zaangażowania ekologicznego.

OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

4110 fotowoltaicznych paneli słonecznych na dachu zakładu produkcyjnego Pentair Pisa (IT) generuje energię elektryczną, zamieniając światło słoneczne na prąd stały z wykorzystaniem półprzewodników.W ten sposób zakład nie tylko obniżył wydatki na zasilanie, ale także wytwarza swoje produkty, korzystając z energii odnawialnej. Zakład zużywa tylko 84 procent wytwarzanej przez siebie energii, dzięki czemu może odsprzedawać jej nadwyżki do sieci, wyposażając całe miasto w czystą energię odnawialną.

ZERO SKŁADOWANIA ODPADÓW

Dzięki PIMS, proces zarządzania materiałami Pentair pomaga zredukować i wyeliminować odpady oraz zmaksymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych. 80 procent wszystkich naszych zakładów osiągnęło status „zero odpadów” – dzięki unikaniu, recyklingowi lub ponownemu wykorzystaniu całego złomu i odpadów, które w innej sytuacji byłyby wysyłane na składowiska.

W 2008 roku firma Pentair zobowiązała się również do niekorzystania z wody butelkowanej w swoich obiektach. Do chwili obecnej 20 zakładów Pentair osiągnęło status „zero odpadów”.

POLOWANIE NA ENERGETYCZNY SKARB

Na całym świecie pracownicy Pentair skupili się na „Polowaniu na energetyczny skarb”, w ramach którego zespoły wchodzą do zakładów produkcyjnych i identyfikują wszystkie energochłonne urządzenia, które można zredukować lub wyeliminować. W ciągu ostatnich 3 lat wysiłki te przyniosły 40-procentową redukcję zużycia energii na jednostkę produkcji w zakładach Pentair.

ZWROT OPAKOWAŃ

Od 2008 r. Pentair stosuje składane opakowania zwrotne, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów i zoptymalizować transport. Ta ekologiczna koncepcja jest wykorzystywana zwłaszcza w ramach dostaw między zakładami w Brescii i Pizie do transportu komponentów ze stali nierdzewnej.