Społeczna odpowiedzialność biznesu

„Nie pokonamy AIDS, gruźlicy, malarii ani żadnej innej choroby zakaźnej, która nęka kraje rozwijające się, dopóki nie wygramy batalii o bezpieczną wodę pitną, systemy sanitarne i podstawową opiekę zdrowotną”.
 

Kofi Annan, były Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

globalny projekt korporacyjny

Woda jest cennym zasobem. Firma Pentair rozumie to wyzwanie i od 2007 roku wdraża kilka rozwiązań ratujących życie dzięki projektowi o nazwie SAFEWATER PROJECT.

regionalna inicjatywa EMEA

Biorąc dobry przykład, oddział Pentair EMEA rozpoczął w 2013 roku trzyletni plan współpracy z MORIJA, międzynarodową organizacją współpracy z siedzibą w Szwajcarii i Francji, która zarządza projektami rozwojowymi w Afryce.

Współpraca Pentair z Morija koncentruje się wokół WASH (WAter - woda, Sanitation - warunki sanitarne, Hygiene - higiena). Konkrety? Dzięki już przeprowadzonym akcjom udało nam się wyposażyć 5 wsi w studnie, latryny i zasoby finansowe na zwiększanie świadomości podstawowych praktyk higienicznych u około 2000 osób.

 

LUTY 2013

W lutym 2013 r. dostaliśmy czek na 10 000 dolarów od fundacji Pentair na poprawę warunków sanitarnych w wiosce Pomoano w Burkina Faso.

CZERWIEC 2013

Drugi projekt polegał na zorganizowaniu wydarzenia łączącego zbieranie funduszy i budowanie zespołu: wyprawa na rowerach Decathlon Classic, która odbyła się w sobotę, 29 czerwca, w Leuven w Belgii. Przy tej okazji pracownicy Pentair wraz z klientami i członkami stowarzyszenia zbierali pieniądze na szlachetny cel. W ramach projektu zebrano ponad 15 000 dolarów na wyposażenie dwóch kolejnych wiosek.

GRUDZIEŃ 2013

W grudniu 2013 r. odbyła się kolejna uroczystość organizowana wraz z Morija, podczas której przekazaliśmy czek na 20 000 dolarów. Kwota ta została zebrana wśród pracowników biur w Lozannie w Szwajcarii w ramach indywidualnych inicjatyw: loterii, sprzedaży książek i 0,5% darowizny z grudniowego wynagrodzenia. Ponadto Fundacja Pentair nie tylko włączyła się w zbiórkę pieniędzy ale dołączyła do darczyńców, zaokrąglając zebraną kwotę do 20 000 dolarów.

Przy tej okazji odebraliśmy również ten obraz - prezent od mieszkańców wsi, którym pomogliśmy wraz z Morija w Afryce. 

KWIECIEŃ I MAJ 2014

W kwietniu 2014 r. drużyna biegaczy Pentair dołączyła do wyścigu „20 km wokół Lozanny” na dystansie 10 lub 20 kilometrów, odbywającego się corocznie wokół brzegów jeziora Genewskiego, w Szwajcarii. Podczas tego wydarzenia zebraliśmy 2500 euro dla Morija.

Ponadto w maju 2014 r. zespół rowerzystów Pentair spotkał się w Grobendonk (BE), aby wziąć udział w przejażdżce rowerowej „Herman Van Springel Classic”. W skład zespołu ponownie weszli pracownicy Pentair, ale także klienci, którzy chętnie odpowiedzieli na nasz apel. Cała grupa dzielnie przejechała 1500 km, zbierając 500 euro.