Pestycydy

PROBLEM

Woda pitna często zawiera zbyt wiele pestycydów. Resztki ciał obcych i substancji zanieczyszczających w wodach podziemnych, które stanowią 80% źródeł naszej wody pitnej, odnajdujemy głównie w skupiskach miejskich i regionach rolniczych. Pozostałości nawozów i pestycydów docierają tam po przejściu przez grunty i trwale zmieniają jakość wody.

Ta rosnąca tendencja związana jest głównie z rozwojem miast, intensywnym wykorzystywaniem pestycydów w rolnictwie, zwiększaniem się ruchu drogowego i korzystaniem z pestycydów w prywatnych ogrodach.

Źródło: https://www.tdg.ch/suisse/eau-potable-contient-pesticides/story/18846294