Ołów

PROBLEM

Można znaleźć ślady ołowiu w wodzie kranowej, gdyż ten metal ciężki był regularnie stosowany do budowania systemów transportu wody (kanalizacja, przewody rurowe). Co za tym idzie, w zależności od czasu zalegania wody w tych przewodach, woda kranowa może posiadać mniejszą lub większą zawartość ołowiu, którego spożywanie może prowadzić do poważnych chorób.

Choć kanalizacje z ołowiem są stopniowo zastępowane innymi, nadal istnieje istotne ryzyko zanieczyszczenia przemysłowego.