Nasze procesy

CIĄGŁE DOSKONALENIE TO NASZ STANDARD

System PIMS

System zintegrowanego zarządzania Pentair (Pentair Integrated Management System – PIMS) to podstawa naszego sukcesu. PIMS to język i narzędzia, dzięki którym możemy zapewnić stałą wydajność całego naszego przedsiębiorstwa.

Poświęciliśmy wiele lat na stworzenie w przedsiębiorstwie LEAN, skutecznych metod zarządzania talentem i rozwojem. Dokładamy starań, by codziennie usprawniać nasze procesy. Ciągłe doskonalenie to cecha charakterystyczna systemu PIMS, naszej kultury i wszystkich naszych działań.

PRZEDSIĘBIORSTWO LEAN

Głównym celem przedsiębiorstwa stosującego podejście lean management jest zmniejszenie ilości odpadów oraz poprawa w zakresie prędkości i wydajności wszystkich naszych procesów biznesowych. Jednocześnie kładziemy nacisk na kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa, jakości, dostawy, kosztów i środków. Dzięki podejściu lean management nasi klienci otrzymują wartościowe produkty, a my poprawiamy nasze wyniki na całym świecie.

ZARZĄDZANIE TALENTEM

Nasz proces zarządzania talentem ma na celu wybór najlepszych ludzi, którzy pełnią ważne funkcje i działają w różnych przedsiębiorstwach spółki, ich rozwój i zapewnienie sobie ich lojalności. Nasze ustrukturyzowane podejście zapewnia, że jesteśmy w posiadaniu właściwych zasobów, by móc wspierać nasze strategiczne inicjatywy i doskonałość operacyjną.

ROZWÓJ

Rozwój w Pentair jest realizowany dzięki dwóm kluczowym procesom, które zachęcają do innowacji i przyspieszają wzrost firmy. Nasz proces szybkiego wzrostu RGP (Rapid Growth Process – RGP) określa ramy, narzędzia i metodologię, dzięki którym możemy przyspieszać opracowanie nowych produktów. W połączeniu z naszym procesem 3D w zakresie innowacji, RGP to wsparcie dla naszych zespołów, które wdrażają nowe produkty na rynek w ramach trzech kluczowych etapów: Odkrycie, Opracowanie i Wdrożenie.