Wound

Seria wkładów nawijanych

Te dostępne w konstrukcji z polipropylenu oczyszczonego, polipropylenu fibrylowanego i bawełny wkłady zapewniają wysoką wydajność filtracji i długi okres eksploatacji przy minimalnej migracji włókna. Są one produkowane w Europie (Wielka Brytania) przy zastosowaniu precyzyjnych technik zwojenia, tworząc wzór rombów, które wychwytują cząstki i utrzymują jednorodną wielkość mikronów zatrzymywanych cząstek na całej długości wkładu. Taka unikalna konstrukcja zapewnia głęboką filtrację i optymalny okres eksploatacji przy minimalizacji okresów przestoju w związku z naprawą lub wymianą sprzętu.

Polish