OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLA DOMENY PUBLICZNEJ

Systemy wodne firmy Pentair, filtrują i przetwarzają wodę w jednostkach komercyjnych, takich jak np. restauracje, gabinety dentystyczne, myjnie samochodowe lub nawet szpitale (do celów dializy).   

KRYTYCZNE FUNKCJE WODY

W nagłych sytuacjach nie chcesz się zastanawiać, czy woda jest dostępna. Pomóż o to zadbać przy użyciu ciśnieniowych systemów wodnych Pentair do ochrony przeciwpożarowej i innych zastosowań krytycznych.

CHROŃ SWÓJ SPRZĘT

Pentair dostarcza kierownikom jednostek przemysłowych i komercyjnych odpowiednich narzędzi niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów, z równoczesnym skróceniem czasu i nakładów na serwisowanie.

Poznaj pełną gamę rozwiązań uzdatniania wody w jednostkach komercyjnych przy użyciu następujących marek:

  • Structural
  • Fleck
  • SIATA

 

Zobacz kompletną gamę produktów komercyjnych