woda zawiera więcej niż samą wodę

Filtracja polega na usuwaniu z zanieczyszczonej wody niepożądanych substancji chemicznych, zanieczyszczeń biologicznych oraz zawiesin ciał stałych.

Najczęściej oczyszczana woda służy do bezpośredniej konsumpcji przez ludzi(woda pitna), ale proces oczyszczania może być przeprowadzany w innych celach, co wiąże się z dostosowaniem procesu do wymogów zastosowania medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i przemysłowych.

Metody filtracji

Istnieją różne metody filtracji, spełniające różne wymogi, a do najczęściej stosowanych należy:

  • Procesy fizyczne, na przykład filtracja przez medium (ang. media bed), filtracja sedymentacyjna i węglowa przy użyciu wkładów oraz filtracja membranowa
  • Procesy chemiczne, poprzez odkażanie przez dodanie chloru, dwutlenku chloru czy ozonu
  • Procesy fizyczno-chemiczne, na przykład uzdatnianie na drodze koagulacji, flokulacja z następującą po niej sedymentacją (usuwanie kłaczków zawiesiny przez oddzielenie ciał stałych/cieczy)

Celem oczyszczania wody jest ograniczenie ilości niepożądanych elementów, w tym zawieszonych cząstek, pasożytów, koloidów, bakterii i wirusów.

Istnieje wiele różnych metod filtracji. Ich podsumowanie można znaleźć na naszym objaśniającym Wykresie spektrum filtracji i oddzielania cząstek. Poniżej można znaleźć szczegółowy opis każdej z metod, a także informacje na temat produktów firmy Pentair idealnie dostosowanych do każdej z nich.

FILTRACJA SEDYMENTACYJNA

Filtracja sedymentacyjna stanowi jedną z podstawowych metod uzdatniania wody. Ten rodzaj filtracji polega na mechanicznym usuwaniu cząstek stałych ze strumienia cieczy, zatrzymując cząstki na podłożu stałym. Filtry sedymentacyjne dzieli się na dwie grupy w zależności od stosowanego środka retencyjnego: Wkłady do filtracji głębokiej i wkłady do filtracji powierzchniowej. 

Zobacz produkty firmy Pentair do filtracji sedymentacyjnej

 

FILTRACJA WĘGLOWA

Ta metoda filtracji polega na chemicznej adsorpcji zanieczyszczeń przez węgiel aktywny, a także fizycznej filtracji w przypadku stosowania bloku węglowego.

Każda cząstka/granulka węgla posiada dużą powierzchnię dzięki porowatej strukturze, powodując kontakt maksymalnej ilości zanieczyszczeń z aktywnymi miejscami medium filtracyjnego. W związku z tym 450 g węgla aktywnego zawiera obszar o powierzchni około 40 hektarów.

Węgiel aktywny działa na drodze procesu zwanego adsorpcją, w którym cząstki zanieczyszczające zawarte w cieczy są przechwytywane wewnątrz porowatej struktury substratu węglowego. Filtry z węglem aktywnym są najbardziej skuteczne w usuwaniu chloru, osadu w przypadku zastosowania bloku węglowego, lotnych związków organicznych (VOC) emitowanych na przykład przez pestycydy oraz smaku i zapachu. Nie są one skuteczne w usuwaniu minerałów, soli i rozpuszczonych związków nieorganicznych,

Poznaj produkty firmy Pentair do filtracji węglowej

 

FILTRACJA MEMBRANOWA

Filtry membranowe są powszechnie stosowane do filtrowania zarówno wody pitnej, jak i w oczyszczalniach ścieków. W przypadku wody pitnej filtry membranowe są w stanie usunąć praktycznie wszystkie cząstki zawieszone o wielkości przekraczającej 0,0001–0,1 µm lub nawet ograniczyć stężenie rozpuszczonych cząstek.

Filtry membranowe są skuteczne jako trzeci etap uzdatniania wody, gdy chcemy ponowne użyć wody w przemyśle, szczególnie do produkcji napojów (w tym także wody butelkowanej), do niektórych zastosowań w gospodarstwach domowych lub przez wypuszczeniem wody do rzek których woda będzie używana przez inne miasta.

Poniżej można znaleźć 2 przykłady filtracji membranowej:

  • ULTRAFILTRACJA

Ultrafiltracja (UF) to proces filtracji membranowej, w którym woda wlotowa jest wprowadzana do membrany kapilarnej, a każda z kapilar ma miliony porów o wielkości 0,01–0,1 µ. Wszelkie nierozpuszczone elementy większe od porów membrany zostaną fizycznie zatrzymane przez membranę. Woda wraz ze wszystkimi rozpuszczonymi cząstkami przepłynie przez membranę UF.

Ultrafiltracja, usuwając z surowej wody cząsteczki i makrocząsteczek, może być zastosowana do produkcji wody pitnej. Jest stosowana zarówno jako zastępstwo do drugiego etapu (koagulacja, flokulacja, sedymentacja) i trzeciego etapu (filtracja piaskowa i chlorowanie) uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków jak również jako niezależne systemy w odizolowanych regionach z rosnącą populacją.

Branże takie jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, przetwarzanie żywności i napojów, oczyszczalnie wody, wykorzystują ultrafiltrację do recyklingu wody lub podniesienia wartości powstałych później produktów. Ultrafiltracja jest wykorzystywana również do dializy krwi.

Poznaj system ultrafiltracji firmy Pentair

  • ODWRÓCONA OSMOZA

W tej metodzie ciśnienie mechaniczne wywierane na zanieczyszczony roztwór, powoduje przepływ wody przez membranę półprzepuszczalną. Odwrócona osmoza, teoretycznie, jest najbardziej dokładną metodą oczyszczania wody na dużą skalę, chociaż perfekcyjne membrany półprzepuszczalne są trudne do wyprodukowania i konserwacji. Przy braku właściwej konserwacji lub filtracji wstępnej, membrany mogą zostać skolonizowane przez algi lub inne formy życia, na membranie może pojawić się kamień lub inny osad, co może spowodować redukcje wydajności a nawet całkowite zatkanie membrany.

Poznaj nasze systemy odwróconej osmozy