Woda zawiera więcej niż samą wodę

Jak już wiemy, woda zawiera niewielkie ilości substancji obcych:

  • Stałe substancje nierozpuszczalne w wodzie, takie jak piasek czy szczątki roślin, które są usuwane w procesie filtracji
  • Substancje rozpuszczalne, które zwykle są niewidoczne i których nie można odfiltrować. Tego rodzaju substancje mogą być pochodzenia nieorganicznego lub organicznego i mogą być zjonizowane (z ładunkiem elektrycznym) lub też nie

 

W wielu przypadkach tego rodzaju substancje rozpuszczalne w wodzie nie powodują żadnych problemów. Woda pitna o pewnym zasoleniu jest bardziej korzystna dla zdrowia niż woda ultraczysta. W przypadku pewnych zastosowań takie substancje są jednak uznawane za zanieczyszczenia, które należy wyeliminować. Branża medyczna, nuklearna, czy elektrownie potrzebują wody zjonizowanej.

W celu usunięcia zjonizowanych lub jonizowalnych substancji obcych z wody można zastosować proces wymiany jonowej.

Woda dejonizowana, znana też jako woda demineralizowana (woda DI), jest pozbawiona niemal wszystkich kationów i anionów przez żywicę jonowymienną.

Dejonizacja to proces chemiczny, w którym kationy w pierwszej kolejności ulegają wymianie na rzecz jonów hydrogenowych (H+) na żywicy kationowej, a następnie wymianie anionowej na rzecz jonów wodorotlenkowych (OH-) na żywicy anionowej. Następnie jony hydrogenowe i wodorotlenkowe łączą się ponownie, tworząc H20 (czysta woda). Ponieważ większość zanieczyszczeń wody stanowią rozpuszczone sole, dejonizacja pozwala uzyskać wodę o wysokim poziomie czystości zbliżonym do wody destylowanej, a proces ten jest szybki i nie powoduje osadzania się kamienia.

Dejonizacja nie usuwa jednak cząstek organicznych które są zwykle pozbawione ładunku, ani wirusów i bakterii oprócz tych, przypadkowo zatrzymanych na żywicy. Specjalnie opracowane silnie zasadowe żywice anionowe mogą usuwać bakterie gram ujemne.

Poznaj kompletną gamę produktów DI firmy Pentair