Duurzaamheid

Pentair evalueert voortdurend zijn milieupraktijken en de manieren waarop de onderneming haar totale voetafdruk verkleint. Er worden vele initiatieven genomen om het energie- en waterverbruik, de afvalproductie en de uitstoot te beperken. Hierna wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd hoe wij ons engagement in de praktijk brengen.

OPTIMAAL ENERGIEBEHEER

De 4.110 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van Pentairs productievestiging in Pisa (IT) wekken elektriciteit op door, met behulp van halfgeleiders, zonlicht om te zetten in gelijkstroom.  Dit vermindert niet alleen de energiekosten, maar stelt de fabriek ook in staat om alle producten te produceren met hernieuwbare energie. De vestiging verbruikt slechts 84 procent van de energie die ze produceert, en de overtollige stroom kan doorverkocht worden aan het elektriciteitsnet, zodat de hele stad over schone, hernieuwbare energie kan beschikken.

GEEN RESTAFVAL

Via PIMS helpt Pentairs materiaalbeheersingsproces het afval te verminderen en uit te bannen en het gebruik van natuurlijke rijkdommen te optimaliseren. Tachtig procent van onze sites bereikte nul restafval door het vermijden, recycleren of hergebruiken van afvalmaterialen die anders op stortplaatsen zouden eindigen.

In 2008 verbond Pentair zich er ook toe flessenwater volledig uit zijn vestigingen te weren. Vandaag hebben 20 vestigingen van Pentair de "nul restafval"-status.

energie-SCHATTENJACHT

Overal ter wereld namen werknemers van Pentair deel aan "Energieschattenjachten" waarbij teams in productievestigingen op zoek gaan naar energie verbruikende machines die kunnen worden beperkt of verwijderd. Dankzij die inspanningen is het energieverbruik per producteenheid de voorbije 3 jaar met 40% gedaald in de fabrieken van Pentair.

HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN

Sinds 2008 gebruikt Pentair herbruikbare verpakkingen om de hoeveelheid geproduceerd afval te verminderen en het vervoer te optimaliseren. Dit milieuconcept werd onder meer toegepast voor het vervoer van roestvrijstalen onderdelen tussen de fabrieken van Brescia en Pisa.