Onze waarden

JUIST WINNEN

Voor Pentair is succes alleen niet voldoende. Wij willen JUIST WINNEN.

Die twee woorden belichamen onze gedrevenheid om aan de hoogste ethische normen te voldoen. Wij bouwen ons succes op ons streven naar uitmuntende prestaties, verantwoordelijkheid, op respect gestoeld teamwork en absolute integriteit: een engagement dat door elke werknemer wordt aangegaan.

Dit streven is zowel een inspiratiebron voor als het resultaat van onze kernwaarden. Wie wij zijn, is even belangrijk als wat we doen. Want wie we zijn, bepaalt wat we ambiëren, hoe we handelen en wat we bereiken.

Zes waarden bepalen de ethische normen die ons werk als individu, in teamverband en met partners vorm geven.

WINNEN

De klant eerst

Wij maken het de klant gemakkelijk om zaken met Pentair te doen en maken er een erezaak van onze verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen.

Verantwoordelijkheid voor prestaties

Wij handhaven hoge prestatienormen en voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.

Innovatie en aanpassingsvermogen

Wij streven actief naar voortdurende verbetering, passen ons aan veranderende omstandigheden aan en zetten nieuwe ideeën om in de praktijk.

JUIST

Positieve energie

Wij hebben een positieve kijk op de dingen en nemen de verantwoordelijkheid voor onze impact op anderen.

Respect en teamwork

Wij behandelen anderen met respect en openheid; wij werken met anderen samen en komen met hen overeen om succesvol te zijn als team.

Absolute integriteit

Wij ijveren voor eerlijke en ethische bedrijfspraktijken in onze omgang met klanten, zakenpartners, investeerders, gemeenschappen en elkaar.