Onze processen

VOORTDURENDE VERBETERING ALS STANDAARD

PIMS

Het Pentair Integrated Management System (PIMS) is de basis van ons succes. Uit PIMS halen we de taal en de werkmiddelen om duurzame prestaties op te bouwen in de volledige onderneming.

Wij hebben jarenlang onze prestatiemethodologieën in “lean enterprise” en talentmanagement en -ontwikkeling uitgebouwd en we blijven onze processen dag na dag verbeteren. Het streven naar voortdurende verbetering is het waarmerk van PIMS, van onze cultuur en van alles wat we doen.

LEAN ENTERPRISE

Het eerste doel van de lean enterprise-methoden bestaat erin het afval te verminderen, al onze bedrijfsprocessen sneller en efficiënter te laten verlopen en te focussen op de graadmeters van veiligheid, kwaliteit, levering, kosten en cash. Via lean enterprise creëren wij waarde voor onze klanten door wereldwijd de prestaties te verbeteren.

TALENTMANAGEMENT

Ons talentmanagementproces is erop gericht de meest getalenteerde mensen te selecteren, te ontwikkelen en te behouden in essentiële functies en departementen in de onderneming. Dankzij onze gestructureerde aanpak beschikken wij over de juiste middelen om onze strategische initiatieven en operatieve uitmuntendheid te ondersteunen.

GROEI

Groei wordt bij Pentair bereikt via twee essentiële processen die innovatie bevorderen en de groei voor de onderneming versnellen. Ons Rapid Growth Process (RGP) levert het kader, de werkmiddelen en de methodologie om de ontwikkeling van nieuwe producten sneller te laten verlopen. In combinatie met ons 3D-proces voor innovatie helpt RGP ons team nieuwe producten op de markt te brengen via de drie kernfasen Discover, Develop en Deploy.