Oil adsorbtion

OAC PLUS 20"BB

De filterpatronen in de OAC Plus-serie (Oil Adsorbing Cartridges) verwijderen opgeloste, gedispergeerde en geëmulgeerde olies uit water. Ze zijn tot 8 keer effectiever dan filterpatronen met granulaire actieve kool. In één doorgang kunnen ze de vervuiling met koolwaterstoffen met tot 95% verminderen. Lagere koolwaterstofniveaus in het gefilterde water verkrijgt u door filterpatronen in serie te installeren.

Dutch

CARWASH

Pentair-producten bieden eigenaars van carwash-systemen voordelen via twee belangrijke kanalen: afvalwaterrecycling en behandeling van hard water.

BROCHURE CARWASH