In water zit niet alleen water

Waterfiltratie is het proces waarbij ongewenste chemicaliën, biologische verontreiniging en zwevende vaste stoffen uit verontreinigd water worden verwijderd.

Het meeste water wordt ontsmet voor menselijke consumptie (drinkwater), maar waterzuiveringssystemen kunnen ook ontworpen worden voor diverse andere doeleinden, zoals medische, farmaceutische, chemische en industriële toepassingen.

Filtratiemethoden

Voor verschillende eisen zijn er verschillende filtratiemethoden. De belangrijkste zijn:

  • fysische processen, zoals filtratie via een mediabed, sediment- en koolstoffiltratie met filterpatronen en membraanfiltratie
  • chemische processen, zoals desinfectie door toevoeging van chloor, chloordioxide of ozon
  • fysisch-chemische processen, zoals een behandeling met achtereenvolgens stremming, uitvlokking en sedimentatie (verwijdering van vlokken door scheiding vaste stoffen/vloeistoffen)

Waterzuivering heeft tot doel het gehalte aan ongewenste elementen, zoals zwevende deeltjes, parasieten, colloïden, bacteriën en virussen te verminderen.

Pentair biedt filterproducten aan die verschillende filtermethoden gebruiken.

BEZINKSELFILTRATIE

Bezinkselfiltratie is een van de meest essentiële methoden voor waterbehandeling. Met dit type van filtratie worden vaste stoffen mechanisch uit een vloeistofstroom verwijderd door ze in een vast filtermedium op te vangen. Bezinkselfilters kunnen in 2 groepen verdeeld worden, afhankelijk van de manier waarop de deeltjes vastgehouden worden: dieptefilterpatronen en oppervlaktefilterpatronen. 

Ontdek het gamma bezinkselfiltratieproducten van Pentair

 

KOOLSTOFFILTRATIE

Bij deze filtermethode wordt een bed van actieve kool gebruikt om het gehalte aan verontreinigende stoffen en onzuiverheden te verminderen via chemische adsorptie en mogelijk ook fysische filtratie, in geval van koolstofblokken.

Elk deeltje/elke korrel heeft een grote oppervlakte/ poriënstructuur waardoor een maximale hoeveelheid verontreiniging wordt blootgesteld aan de actieve plaatsen in het filtermedium. Zo heeft 450 g actieve kool een oppervlakte van ongeveer 40 hectare.

Actieve kool werkt via een zogeheten adsorptieproces waarbij verontreinigende moleculen die zich in de vloeistof bevonden, opgevangen worden in de poriënstructuur van het koolstofsubstraat. Actieve-koolfilters zijn vooral doeltreffend voor de verwijdering van chloor, bezinksel in geval van koolstofblokken en vluchtige organische stoffen (VOS), bijvoorbeeld uit pesticiden, smaak en geur. Ze zijn niet geschikt om mineralen, zouten en opgeloste anorganische verbindingen te verwijderen.

Ontdek het gamma koolstoffiltratieproducten van Pentair

 

MEMBRAANFILTRATIE

Membraanfilters worden veel gebruikt om zowel drink- als afvalwater te filteren. Wat drinkwater betreft, kunnen zij vrijwel alle zwevende deeltjes groter dan 0,0001-0,1 µm verwijderen of zelfs het gehalte aan opgeloste materialen verminderen.

Membraanfilters zijn een doeltreffende vorm van tertiaire zuivering wanneer men het water wil hergebruiken voor industriële toepassingen, onder meer voor de productie van dranken (met inbegrip van flessenwater), en voor beperkte huishoudelijke doeleinden. Er kan ook afvalwater mee gezuiverd worden voor het in een rivier geloosd wordt, wanneer het door gemeenten verder stroomafwaarts wordt gebruikt.

Hierna worden 2 voorbeelden van membraanfiltratie beschreven.

  • ULTRAFILTRATIE

Ultrafiltratie (UF) is een membraanfiltratieproces waarbij het ingangswater in een hol vezelmembraan wordt geperst en elke vezel miljoenen poriën heeft van 0,01-0,1 µ. Niet-opgeloste elementen groter dan de poriegrootte van het membraan worden fysiek tegengehouden door het membraan. Water stroomt net als alle opgeloste elementen door het UF-membraan.

UF kan aangewend worden om deeltjes en macromoleculen uit onbehandeld water te halen voor de productie van drinkwater. Het is al gebruikt om bestaande secundaire (stolling, uitvlokking, sedimentatie) en tertiaire (zandfiltratie en chlorering) systemen te vervangen in waterzuiveringsinstallaties of als onafhankelijke filters in afgelegen gebieden met een groeiende bevolking.

Sectoren zoals de chemische en farmaceutische industrie, voedsel- en drankverwerking en afvalwaterbehandeling gebruiken ultrafiltratie om water te recycleren of latere producten een toegevoegde waarde te geven. Ook bij hemofitratie wordt een beroep gedaan op ultrafiltratie.

Ontdek het Pentair-ultrafiltratiesysteem.

  • OMGEKEERDE OSMOSE (RO)

Bij deze methode wordt mechanische druk uitgeoefend op een onzuivere oplossing om water door een half doorlaatbaar membraan te persen. Omgekeerde osmose is theoretisch de grondigste beschikbare methode om grote hoeveelheden water te zuiveren, al zijn perfecte half doorlaatbare membranen moeilijk te produceren en onderhouden. Een goed onderhoud van de membranen en een correcte voorbehandeling zijn noodzakelijk om te voorkomen dat algen en andere levensvormen de membranen koloniseren en kalk- of andere afzettingen het membraan vernauwen of zelfs verstoppen.

Ontdek onze RO-systemen